שירה

ספרי שירה

אותה שעה
גופי מילים
מעשה הים
אמרה ירושלים
סדר הלילה הזה

עריכה ותרגום

דבָרי-ם: סדרה לשירה
אפל כזמן – שירים ופרוזה
מהי שירה? – ז'אק דרידה