עיצוב זיכרון השואה

ספרים ומאמרים

השם
בעקבות הניגון האבוד
המסע לפולין
מול פני הרוע – מחשבות על ביקור באושוויץ
מרטירים או שורדים: הרהורים על הממד המיתי של מלחמת הסיפור
אבל היתה שם אהבה – עיצוב זיכרון השואה