עיצוב זיכרון השואה

ספרים ומאמרים

אבל היתה שם אהבה – עיצוב זיכרון השואה
בעקבות הניגון האבוד
המסע לפולין
השם
מול פני הרוע – מחשבות על ביקור באושוויץ
מרטירים או שורדים: הרהורים על הממד המיתי של מלחמת הסיפור